Organizacje

Nasze biuro podróży i szkoła górska współpracuje z najwyższej klasy fachowcami. To oni prowadzą Was w góry całego świata podczas wypraw czy trekkingów. Oni także szkolą Was podczas kursów. Obok bogatego doświadczenia górskiego zdobytego podczas własnych wypraw swoją wiedzę i umiejętności, a także kompetencje dydaktyczne, doskonalą w ramach przynależności do profesjonalnych organizacji przewodnickich, instruktorskich czy ratowniczych.

Współpracujemy z członkami następujących organizacji:

  • UIMLA – Union of International Mountain Leaders, ogólnoświatowa federacja zrzeszająca międzynarodowych przewodników górskich;
  • IVBV – Internationale Vereinigung der Bergführerverbande (znana także pod skrótami: farncuskim UIAGM i angielskim IFMGA) – międzynarodowa federacja zrzeszająca przewodników wysokogórskich;
  • GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; współpracujemy z Instruktorami Ratownictwa GOPR;
  • PZA – Polski Związek Alpinizmu; współpracujemy z instruktorami PZA.